Fundacja Gyncentrum powstała z myślą o szerzeniu wiedzy na temat leczenia niepłodności, prowadzeniu badań naukowych, organizacji kursów i bezpośredniej pomocy osobom, które z przyczyn zdrowotnych mają problemy z poczęciem dziecka.


Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na edukacji, budowaniu świadomości oraz wsparciu merytorycznym i finansowym pacjentów zmagających się z niepłodnością. Szczególnie zwracamy się w kierunku osób przed i po leczeniu onkologicznym, którzy pomimo wyczerpującej radio czy chemioterapii chcą zachować płodność i móc starać się o biologiczne potomstwo. Dzięki wsparciu merytorycznemu jednych z najlepszych specjalistów w zakresie leczenia niepłodności, współpracy z uniwersytetami oraz fundacjami i stowarzyszeniami codziennie dajemy kobietom i mężczyznom nadzieję na realizację marzeń o poczęciu.


Statutowe cele fundacji:


1. Niesienie pomocy rzeczowej oraz finansowej osobom dotkniętym problemem niepłodności.


2. Podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz wzrostu świadomości społecznej w zakresie problemu bezpłodności i niepłodności.


3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom oczekującym na specjalistyczne bądź drogie zabiegi i badania medyczne.


4. Promowanie i wspieranie rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa.


5. Udzielanie wsparcia rzeczowego, materialnego i organizacyjnego podmiotom wykonującym działalność leczniczą.


6. Udzielanie wsparcia podmiotom, których zakresem działania jest: działalność naukowo-badawcza w zakresie ochrony zdrowia.


Cele realizujemy poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej
i informacyjnej w środowisku medycznym i wśród pacjentów
oraz projekty społeczne
.Badania
i rozwój