Badania i rozwój

Współpracują z uniwersytetami w zakresie medycyny i biologii, kontaktując się z innymi fundacjami oraz stowarzyszeniami, rozmawiając z pacjentami, codziennie znajdujemy nowe pola do eksploracji. Diagnostyka w leczeniu niepłodności ma ogromne znaczenie. Współczesna medycyna wciąż nie radzi sobie z odpowiedzią na wiele pytań dotyczących problemów z poczęciem. Prowadząc badania naukowe szukamy nowych technik i rozwiązań. Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje, które zajmują się tematyką niepłodności oraz zachowania płodności po leczeniu onkologicznym.


Kursy i szkolenia

Realizując cele szerzenia informacji i edukacji na temat niepłodności, organizujemy kursy i szkolenia wspierające wiedzę zainteresowanych osób na temat technik wspomaganego rozrodu. Wiemy, że potrzeba posiadania potomstwa i liczne badania wiążą się z obciążeniem zarówno finansowym, jak i psychicznych. Dbając o komfort i zdrowie przyszłych rodziców proponujemy udział w kursach tematycznych z dziedzin odżywiania czy relaksu. Z lekarzami natomiast chcemy dzielić się specjalistyczną wiedzą m.in. na temat endokrynologii rozrodu, zapłodnienia pozaustrojowego oraz witryfikacji.


Działalność społeczna

Choroba nowotworowa i jej leczenie niosą za sobą ryzyko utraty płodności. Chirurgia, radio i chemioterapia mogą prowadzić do uszkodzenia narządów płciowych lub wtórnego hipogonadyzmu, będącego przyczyną niepłodności. Stopień uszkodzenia funkcjonalności narządów jest sprawą indywidualną, jednak bardzo często komórki jajowe i plemniki pacjentów po odbyciu leczenia, nie są zdolne do naturalnego zapłodnienia. Nasza fundacja skupia się na edukowaniu osób, u których stwierdzono nowotwór i zapewnieniu im wsparcia, także finansowego, w zakresie mrożenia i przechowywania materiału rozrodczego. Skłaniamy się także w kierunku udzielania informacji lekarzom onkologom, aby informowali pacjentów jeszcze przed poddaniem ich agresywnemu leczeniu, o ryzyku w kontekście funkcji rozrodczych oraz dostępnych metodach zachowania płodności.Realne wsparcie
')