I ŚLĄSKA KONFERENCJA PŁODNOŚCI

Termin: 16.04.2015

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice ul. Bankowa 11a

Organizator: Fundacja Gyncentrum, Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Patronat honorowy:
Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Polskie Towarzystwo Andrologiczne
Prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko - Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Program konferencji na www: www.konferencjaplodnosci.pl

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: "Zdrowa mama" i "Zdrowy tata", których inicjatorem jest Fundacja Gyncentrum. Celem kampanii była zmiana postrzegania niepłodności, jako problemu, który dotyczyć może w równym stopniu kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a także promocja wczesnej diagnostyki zaburzeń płodności oraz świadomego planowania rodziny.

Wstępem do prelekcji będzie omówienie kampanii profilaktycznych badań płodności - "Zdrowa mama" i "Zdrowy tata", które są źródłem wiedzy na temat skali problemu niepłodności oraz jej wpływu na życie i zdrowie par bezskutecznie starających się o dziecko.

Konferencja podzielona została na dwa panele tematyczne. W pierwszym omawiane będą kobiece markery płodności w kontekście wyników uzyskanych w ramach prowadzonych akcji. Poruszone zostaną także psychologiczne aspekty niepłodności oraz kwestie prawne zapłodnienia in vitro w świetle planowanych zmian.

Drugi panel poświęcony jest męskiej płodności. Zaprezentowane zostaną wyniki analiz zgromadzonych w ramach akcji "Zdrowy tata", które staną się motywem przewodnim do dyskusji o przyczynach oraz diagnostyce męskiej niepłodności, a także możliwościach leczenia w andrologii.  Do debaty na ten temat zaproszeni zostali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Andrologicznego: prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, prof. dr hab. med. Krzysztof Kula - Kierownik Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi oraz dr n. med. Elżbieta Oszukowska - specjalista urologii i andrologii klinicznej.

W imieniu organizatorów konferencji zapraszamy lekarzy, położne, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni, a także wszystkie osoby, media i instytucje które chcą zgłębić wiedzę na temat diagnostyki niepłodności.