Fundacja Gyncentrum i Uniwersytet Śląski - razem w leczeniu niepłodności!

Fundacja Gyncentrum z Katowic i Uniwersytet Śląski połączyły siły, aby wspólnie szerzyć wiedzę odnośnie diagnostyki i leczenia niepłodności. Porozumienie to jest ważnym wydarzeniem w dziedzinie edukacji związanej z tą problematyką. 

 

W dniu 18 marca 2013 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego prorektor UŚ ds. nauki i współpracy  z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dr n. med. Dariusz Mercik, prezes Fundacji GynCentrum podpisali umowę obejmującą współpracę, która ma na celu szerzenie wiedzy na temat leczenia niepłodności, organizację badań i kursów w tej dziedzinie.

 

Połączenie działalności naukowo-badawczej uczelni wyższej głównie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ z projektami realizowanymi przez jedyną w województwie śląskim fundację zajmującą się szerzeniem wiedzy na temat niepłodności i wsparciem osób starających się  o potomstwo jest wydarzeniem, które z pewnością zaowocuje szeregiem ciekawych akcji i spotkań edukacyjno-społecznych.

  

- Z badań dotyczących płodności jednoznacznie wynika, że co 4 para ma problem z poczęciem dziecka, dlatego tak istotne jest propagowanie wiedzy na temat diagnostyki i leczenia niepłodności oraz umożliwiania osobom studiującym nabycia praktycznych umiejętności w tej dziedzinie -powiedział dr n. med. Dariusz Mercik – Prezes Fundacji Gyncentrum.

 

Partnerstwo pomiędzy Fundacją Gyncentrum a Uniwersytetem Śląskim to szansa głównie dla studentów biologii, którzy będą mogli pogłębiać swoją wiedzę podczas organizowanych kursów i szkoleń w zakresie embriologii, niepłodności.

 

 

Dodatkowo studenci staną przed niepowtarzalną szansą skorzystania z doświadczenia wyspecjalizowanego personelu jednej z najlepszych klinik w kraju i poznania specyfiki pracy w tego typu placówkach.

')